- Artisan algemeen
- De Artisan behandeling
- in het kort

- Meest gestelde vragen
- Kosten en kleine letters
- Ervaringen van patiënten
- Meer informatie
- Terug naar homepage
 

Het behandeltraject bij een refractiechirurgische ingreep.

Laten we u nu eerst kort uitleggen wat u als patiënt meemaakt als u voor refractiechirurgie kiest.
Het proces laat zich in zes stappen beschrijven.

STAP 1 De Quick Scan
De bezoekers van de OMR (Oogartsen Maatschap Roosendaal) informatieavond over refractiechirurgie kunnen na afloop een afspraak maken voor een Quick Scan. U wordt dan verzocht om op een andere dag langs te komen voor een eerste onderzoek, dat ongeveer 30 minuten in beslag neemt. Tijdens deze Quick Scan wordt onderzocht of uw ogen in principe geschikt zijn voor een refractie chirurgische ingreep. Zo ja, dan wordt een vervolg afspraak gemaakt voor een uitgebreid vooronderzoek. Blijken uw ogen niet geschikt, dan bent u slechts de kosten verschuldigd voor deze Quick Scan.

STAP 2 Het vooronderzoek
De techniek van refractie chirurgie vereist dat eerst een groot aantal metingen verricht moeten worden. Daarom vindt er eerst een uitgebreid vooronderzoek plaats. Tweeën een half uur lang worden er door een T.O.A. (Technisch Oogheelkundig Assistent) diverse metingen en onderzoekingen verricht, die stuk voor stuk van belang zijn om u een goed advies te kunnen geven. Na dit vooronderzoek vindt er een gesprek plaats met de oogarts die u gaat behandelen. Ook hij onderzoekt uw oog, bespreekt daarna met u de gang van zaken en wijst u op de mogelijke consequenties. Er kan ook besloten worden, in overleg met u, om een andere techniek toe te passen, bijv. een LASIK excimer laser behandeling. Het komt zelden voor, maar de oogarts kan naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en het gesprek met u, besluiten dat het toch niet verstandig is om een refractiechirurgische behandeling te onder- gaan. In dat geval bent u slechts de kosten van het vooronderzoek verschuldigd, met aftrek van de kosten van de Quick Scan.

STAP 3 De Toestemmingsverklaring
Wanneer u na zorgvuldig nadenken en in overleg met uw oogarts besluit dat u deze oogcorrectie wilt ondergaan, dan zullen wij u vragen om dit schriftelijk te bevestigen. Van groot belang is dat u geheel vrijwillig en op basis van duidelijke en voldoende informatie tot dit besluit bent gekomen. Met uw handtekening bevestigt u dat u deze informatie brochure goed heeft bestudeerd, dat u bekend bent met de procedures zoals deze u zijn uitgelegd in het persoonlijk gesprek met de oogarts en dat u toestemming geeft voor het verrichten van de ingreep.

STAP 4 De voorbereidingen
U ontvangt van de OMR een speciaal informatiepakketje ter voorbereiding van de operatie. Hierin vindt u o.a. een kleine handleiding van welke voorbereidingen u thuis moet doen. Ook ontvangt u een tweetal recepten voor de te gebruiken oogdruppels.

STAP 5 De operatie
De implantatie van een Artisan type lens wordt bijna altijd onder plaatselijke verdoving gedaan. De voorbereiding voor de operatie, de ingreep zelf en de instructie daarna zullen ongeveer 3 uur bedragen. Met behulp van een kleine incisie (sneetje) in de sclera (oogwit) wordt de kunstlens via een “tunneltje” in het oog gebracht. De natuurlijke lens blijft ongestoord in het oog. De kunstlens wordt voor de pupil gepositioneerd en aan de iris (regenboogvlies) gefixeerd met twee klemmetjes. De kunstlens wordt dus voor de iris en de natuurlijke lens bevestigd. De incisie wordt, zo nodig, met enkele hechtingen weer gesloten. De ingreep zelf neemt in totaal niet meer dan een halfuur in beslag. Na de operatie wordt het oog afgeplakt, maar het oogverband is slechts voor enkele uren nodig. Bij thuiskomst volgt u meteen het schema voor het oog druppelen, dat u na de operatie heeft meegekregen en u volgt nauwkeurig de instructies voor de verzorging van het geopereerde oog. Indien de ingreep echter onder algehele narcose moet plaatsvinden, wordt u op de ochtend van de operatie opgenomen op het behandelcentrum van het Franciscus Ziekenhuis. U kunt echter dezelfde middag nog naar huis.

STAP 6 De nacontroles
In het algemeen kunt u de volgende dag al heel redelijk zien.Na enkele weken is meestal het eindresultaat bereikt. U moet enkele weken oogdruppels gebruiken. U zult een aantal keren voor controle moeten komen, in ieder geval na één dag; de overige controles volgen in overleg met uw oogarts. Het is normaal dat u gedurende de genezingsperiode het gevoel heeft dat er een zandkorreltje in het oog zit. Dit wordt door het wondje veroorzaakt en verdwijnt op den duur.
Het zal enkele weken duren, voordat de incisie (wondje) volledig genezen is en de ogen zich voldoende hebben gestabiliseerd. Na deze periode komt u bij de oogarts voor een definitieve oogmeting om het resultaat te bepalen.De Artisan behandeling staat wereldwijd bekend als een zeer veilige ingreep. Significante complicaties treden zeer zelden op bij een implantatie van een Artisan lens. Zie hiervoor de speciale brochures.

 

 

De Quickscan

Het vooronderzoek

Het advies van de oogarts

De operatie

De nacontroles

 


© 2006 OMR Roosendaal. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.