- Lasik algemeen

- De Lasik [excimer]
- behandeling in het kort

- Belangrijke adviezen
- Complicaties en
- bijverschijnselen

- Meest gestelde vragen
- Kosten en kleine letters
- Meer informatie
- Terug naar homepage

 

Lasik [excimer laser]

De zes stappen behandeling van een refractiechirurgische ingreep
Laten we u nu eerst kort uitleggen wat u als patiënt meemaakt als u voor refractiechirurgie kiest.
Het proces laat zich in zes stappen beschrijven.

STAP 1 De Quick Scan
De bezoekers van de OMR (Oogartsen Maatschap Roosendaal) informatieavond over refractiechirurgie kunnen na afloop een afspraak maken voor een Quick Scan. U wordt dan verzocht om op een andere dag langs te komen voor een eerste onderzoek, dat ruim 30 minuten in beslag neemt. Tijdens deze Quick Scan wordt onderzocht of uw ogen in principe geschikt zijn voor een refractiechirurgische ingreep. Zo ja, dan wordt een vervolg afspraak gemaakt voor een uitgebreid vooronderzoek. Blijken uw ogen niet geschikt, dan bent u slechts de kosten verschuldigd voor deze Quick Scan.

Let op: contactlenzen moeten drie dagen van tevoren uitgelaten worden. U kunt zelf autorijden, want u krijgt GEEN pupilverwijdende druppels.

STAP 2 Het vooronderzoek
Voor het doen van een refractiechirurgische ingreep zijn een groot aantal metingen noodzakelijk. Daarom vindt er eerst een uitgebreid vooronderzoek plaats. Twee en een half uur lang worden er door een T.O.A. (Technisch Oogheelkundig Assistent) diverse metingen en onderzoekingen verricht.
Dit is van belang om u een goed advies te kunnen geven.

Belangrijk: Indien u harde, zuurstofdoorlatende contactlenzen draagt, moet u deze minimaal 4 weken voor uw afspraak (gesprek en vooronderzoek) uitlaten. Voor zachte contactlenzen geldt een periode van minimaal twee weken.

Op de dag van het vooronderzoek mag u niet zelf rijden.
U krijgt namelijk pupilverwijdende druppels in de ogen waardoor het zien tijdelijk minder is. Die dag kunt u dus niet meer deelnemen aan het verkeer. Na dit vooronderzoek vindt er een gesprek plaats met de oogarts. Ook hij onderzoekt uw ogen nogmaals en bespreekt daarna met u het vervolg van de behandeling. Tevens wijst hij u op de mogelijke consequenties.

Het komt zelden voor, maar de oogarts kan naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en het gesprek met u, besluiten dat het toch niet verstandig is om een refractiechirurgische behandeling te ondergaan. In dat geval bent u slechts de kosten van het vooronderzoek verschuldigd, met aftrek van de kosten van de Quick Scan.

STAP 3 De toestemmingsverklaring
Wanneer u na zorgvuldig nadenken en in overleg met uw oogarts besluit dat u deze oogcorrectie wilt ondergaan,
dan zullen wij u vragen om dit schriftelijk te bevestigen. Van groot belang is dat u geheel vrijwillig en op basis van duidelijke en voldoende informatie tot dit besluit bent gekomen. Met uw handtekening bevestigt u dat en geeft u toestemming voor het verrichten van de ingreep.

STAP 4 De voorbereidingen
U ontvangt van OMR een speciaal informatiepakketje ter voorbereiding van de operatie. Hierin vindt u o.a. een kleine handleiding van welke voorbereidingen u thuis moet doen. Ook ontvangt u een recept voor de te gebruiken oogdruppels, die u zelf tijdig bij de apotheek moet halen. Zachte contactlensdragers dienen twéé weken vóór de operatie het gebruik van contactlenzen in het te opereren oog te staken. Het dragen van harde, zuurstofdoorlatende lenzen moet 4 weken vóór de behandeling gestaakt worden.

Op de dag van de operatie mag u geen make-up, parfum of huidcrème gebruiken.

STAP 5 De operatie
De behandeling gebeurt poliklinisch. U hoeft dus niet opgenomen te worden. Wij adviseren u wel dat u zich laat rijden. Voordat de ingreep plaatsvindt wordt het oog verdoofd met oogdruppels. Deze behandeling is niet pijnlijk. Nadat u plaatsgenomen heeft op de behandeltafel onder de laser, wordt het oog opengehouden met een ooglidspreider.

Bij een PRK behandeling wordt geen flapje gemaakt, maar wordt een heel dun buitenlaagje van het hoornvlies verwijderd. Daarna wordt het onderliggende weefsel met de laser behandeld zodat de sterkte van het oog gecorrigeerd wordt. Deze behandeling duurt ongeveer 15 minuten per oog. Hierna wordt er een zachte bandage contactlens op het behandelde oog geplaatst. Dit onderdrukt pijn. Bij een Lasik wordt eerst het hoornvlies gemarkeerd door de oogchirurg. Een zuigring wordt op het oog geplaatst en vervolgens wordt een zeer dun schijfje (flapje) van het hoornvlies losgesneden en omgeklapt. Daarna wordt het onderliggende weefsel behandeld met de laser. Na deze behandeling wordt het flapje weer teruggelegd. Daarna wordt er circa 3 minuten gewacht totdat de flap zich voldoende aan de onderlaag heeft gehecht. Slechts zeer zelden zijn hechtingen nodig.

Deze behandeling duurt ongeveer 15 minuten per oog.
Na de ingreep wordt het oog afgedekt met een beschermende doorzichtige oogkap tot de controle van de volgende dag.

STAP 6 De nacontroles
In het algemeen kunt u de volgende dag na een Lasik behandeling al heel redelijk zien. Bij PRK duurt dat wat langer. Na enkele weken is meestal het eindresultaat bereikt. De eerste week moet u antibiotica- en kunsttraanoogdruppels toedienen.

U zult een aantal keren voor controle moeten komen.
Altijd de dag na de operatie. De overige controles volgen in overleg met uw oogarts. Het zal enkele weken duren voordat het hoornvlies genezen is. Als de ogen zich voldoende hebben gestabiliseerd, voert de oogarts een laatste oogmeting uit om het eindresultaat te bepalen.


 De Quickscan

Het vooronderzoek

Het advies van de oogarts

De operatie

Het tijdelijke oogkapje
na de ingreep

 

 
             


© 2006 OMR Roosendaal. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.