- Lasik algemeen
- De Lasik [excimer]
- behandeling in het kort

- Belangrijke adviezen
- Complicaties en
- bijverschijnselen

- Meest gestelde vragen
- Kosten en kleine letters
- Ervaringen van patiënten
- Meer informatie
- Terug naar homepage
 

Complicaties en bijverschijnselen
van de ooglaserbehandeling

De ooglaserbehandeling staat als veilig bekend.
In uitzonderlijke gevallen kunnen er complicaties optreden.
De bekendste zullen wij kort beschrijven.

Glare
Bij schemer, wanneer de pupil groter wordt, kunnen bij sommige patiënten verstrooiingsverschijnselen van het licht optreden. Veelal bij mensen die van nature grote pupillen hebben. Deze verschijnselen berusten op reflecties van de rand van het gelaserde gebied van het hoornvlies. Het uit zich in het zien van schitteringen of stralen (“glare”). Bijvoorbeeld ‘s avonds bij autolichten.

Halo’s
Halo’s (lichtkransen) ontstaan door lichtinval buiten het gelaserde gebied van het hoornvlies, omdat de pupil bij duisternis groter wordt. Halo’s en glare worden meestal opgelost door een gebied van het hoornvlies te laseren dat voldoende groot is ten opzichte van uw pupilgrootte in het bijna donker. Als dit om technische redenen niet mogelijk is, dan kan dit voor de oogchirurg een reden zijn om voor een andere operatietechniek te kiezen. Bijvoorbeeld een implantlens.

Hangend ooglid
Door een oogoperatie kan het bovenste ooglid gaan hangen. Dit is uiterst zeldzaam en kan vrijwel altijd chirurgisch gecorrigeerd worden.

Hoornvlies verlittekening (Haze)
Bij PRK behandelingen treedt vaak littekenvorming op.
(Bij Lasik is dit zeer zeldzaam) De meeste mensen hebben hier geen last van want deze littekens zijn meestal heel gering. In sommige gevallen moeten er enige tijd oogdruppels worden toegediend. Het is uiterst zeldzaam dat het gezichtsvermogen erdoor blijvend verslechterd. In dat uitzonderlijke geval is een hoornvliestransplantatie noodzakelijk.

Onder- en overcorrectie
De resultaten van ooglaseren zijn zeer betrouwbaar voor lichte en middelmatige afwijkingen. Resultaten kunnen echter nooit gegarandeerd worden. Onder- en overcorrectie is mogelijk. Met name bij mensen met hogere sterktes is de kans wat groter dat men bij bepaalde activiteiten (televisie kijken, autorijden, werk, etc.) toch nog een lichte bril nodig heeft. Een minder goed resultaat kan vaak met een aanvullende behandeling verbeterd worden.

Onregelmatige breking van het licht
Indien de laserbehandeling niet precies in het centrum van het hoornvlies wordt uitgevoerd, kan er een hinderlijke onregelmatige breking van het licht in het hoornvlies optreden. Het kan ook dubbelzien veroorzaken. Dit is soms te corrigeren met een contactlens of een herbehandeling. De laser die OMR gebruikt is met een automatische ‘eyetracker’ uitgerust, zodat deze complicatie bij ons nauwelijks voorkomt.

Onvolledige flap (Uitsluitend bij Lasik)
Er kan bij het maken van de hoornvliesflap een onvolledige flap ontstaan. Bijvoorbeeld doordat de zuigring loslaat.
De ingreep wordt dan gestopt en de flap wordt teruggelegd. De genezing geschiedt gewoonlijk zonder problemen, maar veranderingen in de sterkte treden daarbij meestal op.
Na ongeveer zes maanden kan de behandeling in sommige gevallen opnieuw worden uitgevoerd.

Verschuivende flap (Uitsluitend bij Lasik)
Na de operatie kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de flap gaat verschuiven, of zelfs geheel loslaat. In dat geval moet er opnieuw een behandeling plaatsvinden. Ook komt het voor, dat er weefsel onder de flap gaat groeien of dat er neerslag ontstaat, dat soms verwijderd moet worden.

Overige flapcomplicaties (Uitsluitend bij Lasik)
Een gaatje in de flap; een onregelmatig flap; een te dunne flap; een zogeheten ‘total cap’ dat is een flap die niet meer vast zit aan het hoornvlies; flapplooien; Al die flapcomplicaties komen weinig voor en zijn vaak goed te behandelen.

Zanderig gevoel
In de eerste weken na de behandeling heeft men vaak een droog of zanderig gevoel in het oog. Dit kan behandeld worden met oogdruppels. Zeer zelden is dit gevoel blijvend van aard.

Overige complicaties
Er zijn nog andere complicaties van ooglaseren bekend. Sommige zijn zeer ernstig en kunnen het gezichtsvermogen verminderen en in sommige gevallen zelfs tot blindheid leiden. Bijvoorbeeld: infectie, ontsteking, hoornvliesbeschadiging, bloedingen, netvlies loslating, blokkade van bloedtoevoer naar oogzenuw of netvlies. Tenslotte kan er uitpuiling van het hoornvlies (cornea ectasie) op korte of langere termijn optreden, waarbij een hoornvliestransplantatie vaak nodig is. Dergelijke complicaties zijn echter zeer zeldzaam en kunnen vaak goed behandeld worden. Ooglaseren is niet voor niets de meest toegepaste refractiechirurgische techniek ter wereld.

 

 


 
             


© 2006 OMR Roosendaal. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.