- Meer weten over Lasik

- Meer weten over Artisan
- Terug naar homepage
 

Actuele tarieven
van alle behandelingen

Kosten en vergoedingen
De Oogartsen Maatschap Roosendaal is gevestigd nabij de Belgische grens en hanteert daarom tarieven die goed te vergelijken zijn met de prijzen elders uit de regio. Als u onze tarieven wilt vergelijken met onze collegae, let u dan op de volgende zaken:

A  Zijn de kosten van de vooronderzoeken inbegrepen?

B  Zijn de kosten van de nacontroles bij de prijs inbegrepen.     Bij OMR standaard voor de periode van een jaar.

C  Zijn de kosten van de eventuele nabehandeling voor
    rekening van de behandelende kliniek?
    Bij OMR heeft u het eerste jaar deze garantie wel.

N.B. Bij OMR vinden alle vooronderzoeken én nacontroles plaats
       in het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.

De Excimer laser behandeling: (Lasik of PRK)
De kosten van een ooglaserbehandeling worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Quick Scan: € 50,-
Kosten vooronderzoek: € 100,-*
LASIK (excimer laser) behandeling,
kosten per oog:
€ 1250,-
PRK behandeling , kosten per oog: € 1250,-
LASIK Zyoptix, kosten per oog: € 1650,-
PRK Zyoptix, kosten per oog: € 1650,-
*  De kosten van de Quick Scan worden
    in mindering gebracht op dit bedrag.
 

De kosten van de Quick Scan en het  vooronderzoek worden u altijd in rekening gebracht. Ook in het zeldzame geval dat de oogarts besluit om van de ingreep af te zien!

Bij de Excimer laserbehandeling van de OMR zijn naast de operatiekosten ook alle nacontroles inbegrepen binnen één jaar. Dat geldt eveneens voor de eventuele herbehandelingen binnen een termijn van één jaar na de eerste behandeling.

Niet inbegrepen zijn de kosten van geneesmiddelen welke na de operatie gebruikt moeten worden. U dient uiterlijk
2 weken voor de operatie uw rekening betaald te hebben. Het in termijnen voldoen van de rekening is bij ons niet mogelijk.

Een Artisan Lens implantaat
De kosten van een Artisan Lens implantaat behandeling worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.
U dient de kosten van deze refractie chirurgische ingreep daarom zelf te betalen.

Quick Scan: € 50,-
Kosten vooronderzoek: € 100,-*
ARTISAN refractieve lens implantatie,
kosten per oog:

€ 1650,-
*  De kosten van de Quick Scan worden
    in mindering gebracht op dit bedrag.
 

De kosten van de Quick Scan/vooronderzoek worden u altijd in rekening gebracht. Ook in het zeldzame geval dat de oogarts besluit om van de ingreep af te zien.

Bij de operatiekosten zijn tevens alle nacontroles binnen één jaar inbegrepen. Ook de eventuele her-behandelingen binnen één jaar na de eerste behandeling. Niet inbegrepen zijn de kosten van geneesmiddelen welke na de operatie gebruikt moeten worden. U dient uiterlijk 2 weken vóór de operatie uw rekening betaald te hebben. Het in termijnen voldoen van de rekening is bij ons niet mogelijk.


 


Lasik behandeling
(excimer laser)Artisan Lens implantaat
 
             


© 2006 OMR Roosendaal. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.