- Terug naar homepage
 

Onze werkwijze...

Patiënten van de OMR zijn verzekerd van...

“Zorgen voor Zorgeloos Zien”

Dat geldt in medisch opzicht, omdat vrijwel alle oogheelkundige behandelingen door de OMR gedaan
kunnen worden. Onze organisatie is afgestemd op een
zo snel mogelijke behandeling van onze patiënten.

Tenslotte is de OMR geen commerciële kliniek.
Het maken van winst is niet het primaire doel.


 


Allés wordt met u besproken
 
             


© 2006 OMR Roosendaal. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.